Historie

De oprichtingsdatum van onze vereniging is 1 mei 1899, hiernaar wordt verwezen in de eerste handgeschreven statuten van 1 mei 1902, het verzoek tot oprichting is geweest aan onze toenmalige H.M. Koningin Wilhelmina welke hiervoor als opperbevelhebber van het leger hiervoor haar toestemming  diende te geven. In die tijd viel een schietvereniging onder de landweer en stond onder het gezag van het ministerie van oorlog. Op 6 maart 1905 volgde hierop het koninklijk besluit waarbij toestemming werd verleend tot oprichting. De statuten werden op 20 februari 1909 door de koningin goedgekeurd, zodat de schietvereniging vanaf dat moment als rechtspersoon wordt erkend.

Het eerste bestuur werd gevormd door een president, secretaris en drie commissarissen voor de schietoefeningen. Dat waren respectievelijk de heren C.J. Merwart, H. van Delden en J. Borghouts.

Deze oprichting met als doel van de schietvereniging om, uit liefde voor vaderland en vorstenhuis ’s lands weerbaarheid te bevorderen heeft er toe geleid dat wij 123 jaar later nog steeds  binnen onze vereniging saamhorigheid vinden maar nu met als doel ons te blijven bekwamen in de verschillende disciplines van de schietsport.